senelmusavirlik@gmail.com
Bizi Arayın 0543 674 4587
Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri (Outsourcing)
Muhasebe her şirketin en önemli fonksiyonlarından biridir. Ayrıca sürekli değişen mevzuat ve ekonomik koşullar çerçevesinde şirketlerin muhasebe ve vergi yükümlülüklerini daha etkin yönetebilmeleri için uzman kişiler tarafından yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.

Muhasebenin temel üç işlevi vardır;

Kanunların gerektirdiği zorunlu bildirimlerin takibi,

Şirket yöneticilerine firma ve faaliyetler hakkında bilgi sunulması,

Ve son olarak şirket hakkında üçüncü kişilere sağlıklı bilgi aktarılması,

Klasik mali müşavirlik anlayışında bu üç işlevden sadece birincisi yerine getirilmekte olup, Firmamız bu üç işlevin muhasebe sisteminin sağlıklı kurularak etkin hale getirilmesini amaç edinmiştir.
Yabancı Yatırımcılara Vergi Danışmanlığı
Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara, Şirket kurulumu, şube ve irtibat ofisi açılış, tescil işlemleri konusunda hizmet vermekteyiz.

Yine Yabancı şirket veya yabancı şirkete ait şube, irtibat ofislerine, muhasebe, finans, ödeme, bordro, raporlama ve diğer mali hukuk konusunda Outsourcing hizmeti verilmekte olup, Türk mali mevzuatına hakim yapımızla yabancı girişimcilerin kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmaktadır.
Şirket Kuruluşları, Birleşme, Bölünme ve Nev’i Değişikliği Hizmetleri
Şirket Kuruluşu
Faaliyette bulunulacak iş türü, ortaklık yapısı, işlem kapasitesi vb hususlar göz önünde bulundurularak kurulacak şirket türü seçilmekte ve ticaret sicil, vergi dairesi, belediye ve SGK nezdinde tescil ve bildirim işlemleri yapılmaktadır.

Şirket Birleşme, Bölünme ve Nev’i Değişikliği Hizmetleri
Gitgide önem kazanan ticari şirketlerin, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişikliği işlemleri önemli vergisel sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler şunlardır.

Şirket birleşme, bölünme, devir işlemlerini vergisel boyutları hakkında danışmanlık

Birleşme, bölünme ve devir işlemlerini takibi, tescili, bildirimlerinin yapılması

Birleşme, bölünme ve devir işlemleri sonucunda gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması.
Neden İnsalar bizi seçiyor

Şenel Müşavirlik= Sadece rekabet edebilen değil, geleceğe yön veren şirketler için...

STRATEJİK YÖNETİM
Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik
ORGANİZASYON
Organizasyon yapılarında görülen kutucuklar ve grafiklerin anlamı sadece neyi nerde görmek istediğimiz değil nasıl katma değer yaratacağımız ve
RİSK YÖNETİMİ
Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim
İletişim
ŞENEL MÜŞAVİRLİK
0543 674 45 87
SAKARYA
Bu websitesi Site Kur ile oluşturulmuştur.